Elektronika, Web, správa IT

Elektronika

elektronika
Návrh schém, plošných spojov, programovanie mikroprocesorov, návrh obvodov CPLD a FPGA.

Správa IT

správa IT
Návrh, realizácia, administrácia, starostlivosť o siete a pracovné stanice, správa serverov, online vzdialená pomoc.

Web

web stránky
Tvorba prezentačných web stránok, komplexné intranetové a internetové web aplikácie.